Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np
Home 2019-10-31T15:49:04+00:00
थप जान्नकोलागि

वित्तिय शिक्षा

थप जान्नकोलागि

बिमा सेवा

थप जान्नकोलागि

महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरु..

संस्थामा आबद्ध सदस्यहरुमध्ये तोकिएको योग्यता पूगेका सदस्यले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रको प्रतिनिधि बनी कार्य गर्न चन्द्रागिरि साथी बन्न सकिन्छ । चन्द्रागिरि साथी बन्न यस लिङ्कमा क्लिक गरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको बचत २०७६ भाद्र १६ गतेदेखि लागु हुने गरी ब्याजदर परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे अनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ । ऋणको ब्याजदर यस अघि नै सूचित गरे अनुसार सोही मिति देखि लागु हुने गरी निश्चित सिमा भन्दा माथिको ऋणमा १५.५%बाट घटाएर १४.५% कायम गरिने छ ।

Remittance Service