Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

कृषि पशुपालन ऋण

/कृषि पशुपालन ऋण
कृषि पशुपालन ऋण 2018-10-03T17:40:41+00:00

कृषि तथा पशुपालन ऋण :

सदस्यले पशुपालन, पंछीजन्य, दुग्धजन्य, नगदेबाली, फलफुल, बनस्पती, जडिबुटी, तरकारी लगायत अन्य कृषिजन्य उत्पादन तथा ब्यवसायको लागि परियोजनाको आधारमा सहुलियत दरमा ३ बर्ष अवधिको लागि १२ प्रतिशत ब्याजदरमा यो ऋण प्राप्त गर्न सक्छन्