Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

चन्द्रागिरि सरल कर्जा

/चन्द्रागिरि सरल कर्जा
चन्द्रागिरि सरल कर्जा 2018-10-03T17:48:08+00:00

चन्द्रागिरि सरल ऋण :

सदस्यले घरजग्गा सुरक्षणमा ब्यापार ब्यवसाय र थप चालु पुँजी वा अन्य भैपरी आउने कार्यको लागि २ बर्ष अवधिको लागि प्रदान गर्न सकिन्छ । यो ऋणको ब्याज दर १५ देखि १६ प्रतिशत गरिएको छ ।