Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

तिर्थाटन कार्यक्रम

/तिर्थाटन कार्यक्रम
तिर्थाटन कार्यक्रम 2019-07-25T12:21:57+00:00

तिर्थाटन-कार्यक्रम:

हरेक वर्ष संस्थाले सदस्यहरुलाई योगदानमा आधारित र निशुल्क गरी विभिन्न धार्मिक स्थलहरुको भ्रमण गराउँदै आएको छ ।