Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

दरभाउ पत्र छनौट गरिएको सूचना ।

//दरभाउ पत्र छनौट गरिएको सूचना ।

दरभाउ पत्र छनौट गरिएको सूचना ।

मितिः २०७५/०६/१५

यस संस्थाको १७ औं वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन पुस्तिका तोकिएको गुणस्तर र संख्यामा छपाई गर्नको लागि विभिन्न प्रा.लि. तथा प्रेसहरुबाट प्राप्त हुन आएको दरभाउ पत्रहरुमध्ये देहायको प्रा.लि.को दरभाउ पत्र सबैभन्दा उपयुक्त भएको हुँदा सोलाई छनौट गरिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ । छनौट भएको प्रा.लि.ले तुरुन्त संस्थामा सम्पर्क गरी छपाई सम्झौता गर्न समेत यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ ।

तपशीलः
एक्सिस प्रिन्टर्स प्रा.लि.
का.म.न.पा. ३२, न्यूप्लाजा, काठमाण्डौं

 

…………………..
कृष्णकुमार श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

 

By | 2018-10-01T14:01:44+00:00 October 1st, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment