Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

दर भाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । (दोश्रो पटक प्रकाशित)

//दर भाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । (दोश्रो पटक प्रकाशित)

दर भाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । (दोश्रो पटक प्रकाशित)

मितिः २०७५/०६/०४

यस संस्थाको १७ औं वार्षिक साधारण सभाको लागि देहायको विवरण अनुसार प्रतिवेदन पुस्तक छपाई गर्नु पर्ने भएको हुँदा ईच्छुक छापाखानाहरुलाई आफ्नो छापा खानाको दर्ता, भ्याट/पान र कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि सहित संस्थामा उपलब्ध फारम खरिद गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र दरभाउ पत्र पेश गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।

प्रतिवेदन पुस्तकको विवरणः

१. साईजः
– १७.५ से.मी. x २४ से.मी
२. पृष्ठः
– आवरण पृष्ठ (ग्लस लेमिनेसन सहित रंगिन) आर्ट पेपर २५० ग्राम
– भित्री पृष्ठ ( ८ पृष्ठ रंगिन र बाँकी स्यामस्वेत) आर्ट पेपर १२८ ग्राम, पृष्ठ संख्या ६०)
३. पुस्तक संख्याः
– ४००० वटा
४. ब्याण्डिङ्गः
– ग्लु ब्याण्डिङ्ग

नोटः

१. पुस्तकको डिजाईनिङ गर्ने जिम्मेवारी छापाखानाकै हुने छ ।
२. दरभाउ पत्र फारम संस्थाको कार्यालय बाट प्राप्त गर्नुको साथै संस्थाको वेभसाईट (www.chandragiri.coop.np) बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ । फारम शुल्क रु. ५ सय सिधै संस्थामा वा संस्थाको प्रभु बैंक कलंकी शाखा मा रहेको खा.न. 03900100451325000003 मा जम्मा गरी सोको भौचर दरभाउ पत्र संंगै पेश गर्नुपर्नेछ ।
३. दरभाउ पत्र पेश गर्ने छापाखानाले हाल सम्म छपाई गरेका प्रतिष्ठित संघ संस्था मध्ये मुख्य मुख्य केहीको सूची समेत दरभाउ पत्र संगै पेश गर्नुपर्नेछ ।
४. रित नपुगी वा म्याद गुज्रिएर प्राप्त भएको फारम उपर कुनै कार्यवाही हुने छैन ।
५. दरभाउ सम्बन्धि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संस्थामा निहित रहनेछ ।

कृष्णकुमार श्रेष्ठ
(प्रमुख कार्यकार अधिकृत)

                                                                                                 दर भाउ फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोसः फारम

 

By | 2018-09-23T10:47:44+00:00 September 14th, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment