Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

धारा जडान ऋण

/धारा जडान ऋण
धारा जडान ऋण 2018-10-03T18:08:14+00:00

धारा जडान ऋण :

सदस्यले बिभिन्न उपभोक्ता समिति तथा अन्य सरकारी तथा अर्ध सरकारी निकायबाट बितरित धारा जडानको लागि न्युन ब्याज दरमा १ बर्ष अवधिको लागि मासिक किस्ताबन्दीमा १३ प्रतिशत ब्याज दरमा यो ऋण प्रदान गरिएको छ ।