Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

बैदेशिक रोजगार ऋण

/बैदेशिक रोजगार ऋण
बैदेशिक रोजगार ऋण 2018-10-03T17:45:52+00:00

बैदेशिक रोजगार तथा शैक्षिक ऋण :

संस्थाका सदस्य तथा सदस्यका छोराछोरीहरूलाई बैदेशिक रोजगार तथा उच्च शिक्षाको लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन (बढीमा ४ बर्ष) अवधिको लागि १५ देखि १६ प्रतिशत ब्याज दरमा यो ऋण प्रदान गरिनेछ ।