Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धि सूचना ।

/ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धि सूचना ।
ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धि सूचना । 2019-09-03T20:42:16+00:00

संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको बचत २०७६ भाद्र १६ गतेदेखि लागु हुने गरी ब्याजदर परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे अनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ । ऋणको ब्याजदर यस अघि नै सूचित गरे अनुसार सोही मिति देखि लागु हुने गरी निश्चित सिमा भन्दा माथिको ऋणमा १५.५%बाट घटाएर १४.५% कायम गरिने छ ।