Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

मासिक बचत

/मासिक बचत
मासिक बचत 2018-10-03T17:11:20+00:00

मासिक बचत :

संस्थाका लघुबित्त समुहमा आवद्ध भएका महिला समुहले अनिबार्य रु २००।‐ जम्मा गर्नु पर्नेछ। उक्त बचत रकम ३६ किस्ता जम्मा भएपछि ७५ प्रतिशत फिर्ता लिन सक्नेछ । यस बचत रकममा ६ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने गरिएको छ ।