Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

रेमिटान्स सेवा

/रेमिटान्स सेवा
रेमिटान्स सेवा 2019-07-25T13:01:55+00:00

रेमिट्यान्स-सेवा:

यस संस्थाले ३५ वटा भन्दा बढी रेमिट्यान्स कम्पनीको अभिकर्ता भई आफ्ना सदस्य तथा गैर सदस्यहरुलाई रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।