Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

लघुवित्त ऋण

/लघुवित्त ऋण
लघुवित्त ऋण 2018-10-03T18:05:31+00:00

लघुबित्त ऋण :

सदस्यहरूले आफ्नो शेयर पुँजीको ३ देखि ५ गुणासम्म १ बर्ष अवधिकोलागि १६ प्रतिशत ब्याज दरमा कुनै अर्को सदस्यको धनजमानीमा यो ऋण प्राप्त गर्न सकिने छ । यो ऋणमा नियमित किस्ता बुझाउनेलाई १ प्रतिशत ब्याज छुटको ब्यवस्था गरिएको छ ।