Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

WOCCU अन्तराष्ट्रि सञ्चालन सिद्धान्तहरु

/WOCCU अन्तराष्ट्रि सञ्चालन सिद्धान्तहरु
WOCCU अन्तराष्ट्रि सञ्चालन सिद्धान्तहरु 2018-08-23T09:38:19+00:00

१. सहकारी संरचना
— सदस्यको स्वामित्व
— सदस्यद्वारा नियन्त्रण
— प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण

२. सदस्यलाई सेवा
— वित्तिय समावेशीकरण
— वित्तिय दीगोपना
— सदस्यहरुको आर्थिक लाभमा बृद्धि

३. सामाजिक दायित्व
— वित्तिय साक्षरता
— सञ्जाल सहकार्य
— सामाजिक उत्तर दायित्व
— विश्वव्यापी परिकल्पना