Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

विमा सेवा

/विमा सेवा
विमा सेवा 2019-07-30T13:29:56+00:00

सदस्यहरुको सुविधाको लागि संस्थाले विभिन्न किसिमका जिवन विमा तथा निर्जिवन विमा गर्ने विमा कम्पनीहरुको विमा अभिकर्ता भई सदस्यहरुको जिवन तथा सम्पतीको सुरक्षा गर्न सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।