Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

संस्थाको परिकल्पना, ध्येय र मूल्य मान्यताहरु

/संस्थाको परिकल्पना, ध्येय र मूल्य मान्यताहरु
संस्थाको परिकल्पना, ध्येय र मूल्य मान्यताहरु 2018-09-01T16:34:04+00:00

परिकल्पना (Vision):

“चन्द्रागिरिको चाहना, समुन्नत सदस्य समुदायको सिर्जना ”

ध्येय (MISSION):

सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थामा सुधार गर्नको लागि सरल तरिकाबाट बचत, ऋण, विमा, विप्रेषण लगायत अन्य वित्तिय तथा गैर वित्तिय सेवाहरु उपलब्ध गराउने ।

अन्तरनिहित मूल्य र मान्यताहरु (CORE VALUES)

  • हामी सहकारीका सर्वमान्य अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तहरु तथा मूल्य मन्यताहरुलाई आत्मसात गर्दै हाम्रो कार्य संचालन प्रक्रियामा तिनीहरुलाई अनुसरण गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।
  • सदस्यता प्रदान गर्दा वा सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्दा जाती लिङ्ग धर्म आस्था र आर्थिक स्तरको आधारमा कुनै किसिमको भेदभाव र पक्षपात गरिने छैन ।
  • सहस्यहरुको निःस्वार्थ सेवा आफ्नो धर्मको रुपमा लिनेछौं साथै इमानदारिता पारदर्शिता र खुल्लापन मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा ग्रहण गर्नेछौ ।
  • सदस्यहरुवाट प्राप्त सल्लाह र सुझावहरु संस्था संचालनका आधारहरु बन्नेछन् ।
  • संस्थाका संचालक एवं कर्मचारीहरु संस्थाप्रति स्वउत्तरदायी र जवाफदेही हुनेछौं र सदस्यहरुको काममा कुनै किसिमको ढिला सुस्ती हुन दिने छैनौं ।
  • सदस्यहरुको आर्थिक कारोवारको गोपनियता राख्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।