Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

समूह जमानी ऋण

/समूह जमानी ऋण
समूह जमानी ऋण 2018-10-03T17:55:53+00:00

समुह जमानी ऋण:

लघुबित्त समुहमा सामुहिक जमानीमा अधिकत्तम रु २ लाखसम्म ऋण प्रदान गरिनेछ । उक्त ऋण पहिलो चरणमा अधिकत्तम रु ५० हजार प्रदान गरिनेछ । सदस्यको आवश्यकता अनुसार समुह प्रमुखको सिफारिस अनुसार क्रमश रु २ लाखसम्म १४ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्रदान गरिनेछ । यो ऋणमा अनिबार्य मासिक किस्ता बुझाउनु पर्नेछ ।