Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

साधारण बचत

/साधारण बचत
साधारण बचत 2018-10-03T17:08:30+00:00

साधारण बचत:

सदस्यले सदस्यता प्राप्त गरेपछि अनिबार्य रु १०० ।‐ न्यूनतम रकममा खाता खोलिनेछ । त्रैमासिक ब्याज प्रदान गरिने यस खातामा आबश्यकता अनुसार जति पनि रकम झिक्न र राख्न सकिने र ६ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिएको छ ।