Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

सापटी सहयोग

/सापटी सहयोग
सापटी सहयोग 2019-07-25T12:45:26+00:00

सापटी-सहयोग:

संस्थाको कुनै सदस्यलाई आकस्मिक रुपमा पैसा आवश्यक परेमा संचालक समितिले तोकेको रकममा नबढ्ने गरी ७५ दिन सम्मका लागि निब्र्र्याजी रुपमा रकम उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।