Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

सूचना र जानकारी

/सूचना र जानकारी/

ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धि सूचना ।

By | 2019-09-03T20:48:05+00:00 September 3rd, 2019|Uncategorized|

संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको बचत २०७६ भाद्र १६ गतेदेखि लागु हुने गरी ब्याजदर परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे [...]

दरभाउ पत्र छनौट गरिएको सूचना ।

By | 2018-10-01T14:01:44+00:00 October 1st, 2018|Uncategorized|

मितिः २०७५/०६/१५ यस संस्थाको १७ औं वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन पुस्तिका तोकिएको गुणस्तर र संख्यामा छपाई गर्नको लागि विभिन्न प्रा.लि. [...]

दर भाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । (दोश्रो पटक प्रकाशित)

By | 2018-09-23T10:47:44+00:00 September 14th, 2018|Uncategorized|

मितिः २०७५/०६/०४ यस संस्थाको १७ औं वार्षिक साधारण सभाको लागि देहायको विवरण अनुसार प्रतिवेदन पुस्तक छपाई गर्नु पर्ने भएको हुँदा [...]