Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

हायर पर्चेज ऋण

/हायर पर्चेज ऋण
हायर पर्चेज ऋण 2018-10-03T17:49:52+00:00

हायर पर्चेज ऋण :

सदस्यले ब्यबसायिक प्रयोजन तथा निजी प्रयोजनकोलागि नयाँ वा पुरानो सवारी साधन खरिद गर्नको लागि ऋण प्रवाह गरिनेछ । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नको लागि ६० प्रतिशत र पुरानो सवारी साधन खरिद गर्नको लागि ५० देखि ६० प्रतिशत ऋण १५ प्रतिशत ब्याज दरमा लगानी गर्न सकिनेछ । यो ऋणमा आवश्यकता अनुसार घरजग्गा थप सुरक्षणको लागि संस्थाले माग गर्न सक्नेछ । थप सुरक्षण भएमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न सकिनेछ । यो ऋणमा अनिबार्य मासिक किस्ता बुझाउनु पर्नेछ ।