Jun 28,2021 विभिन्न वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्दै स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्ण सावधानी अपनाउँदै चन्द्रागिरि साकोस विहान ८ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म खुल्ला रहने जानकारी गराउँदछौं ।

विभिन्न वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्दै स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्ण सावधानी अपनाउँदै चन्द्रागिरि साकोस विहान ८ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म खुल्ला रहने जानकारी गराउँदछौं ।

Read More

Jun 21,2021 असार ८ गते देखि संस्थाको कार्यालय विहान ८ बजे देखि साँझ ५ बजे सम्म सञ्चालन हुने ।

असार ८ गते देखि संस्थाको कार्यालय विहान ८ बजे देखि साँझ ५ बजे सम्म सञ्चालन हुने ।

Read More

Jun 15,2021 ऋणको ब्याज तथा हर्जना छुट हुने सम्बन्धि सूचना ।

ऋणको ब्याज तथा हर्जना छुट हुने सम्बन्धि सूचना ।

Read More